Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych w Bydgoszczy
Oddział we Włocławku

Nasz adres: ul. Wieniecka 42, 87-800 Włocławek

Oddział jest czynny w dni robocze (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) w godz. 7.30 – 15.30 oraz we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.30

telefon kierunkowy 054

tel. centrali: 411-22-03/04/06, fax 411-22-07

tel. punktu informacyjnego: 413-10-11

 

Szczegółowy wykaz telefonów

pinezka_mala.gif (917 bytes) Skargi i wnioski związane ze świadczeniami zdrowotnymi 412-74-06
pinezka_mala.gif (917 bytes) Sekretariat dyrektora 411-22-03
pinezka_mala.gif (917 bytes) Informacja o placówkach medycznych związanych umową z KPRKCH 412-74-06
412-74-07
412-74-28
412-74-29
pinezka_mala.gif (917 bytes) Zmiana lekarza pierwszego kontaktu, tymczasowe karty ubezpieczenia,
Umowy na dobrowolne ubezpieczenie
412-74-18
pinezka_mala.gif (917 bytes) Wnioski o refundację kosztów leczenia w placówkach spoza województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz informacja o podpisanych umowach w zakresie stomatologii 412-74-22
pinezka_mala.gif (917 bytes) Wnioski na leczenie uzdrowiskowe 412-74-07
pinezka_mala.gif (917 bytes) Informacja na temat przedmiotów ortopedycznych 412-74-28
pinezka_mala.gif (917 bytes) Rozliczenia finansowo-księgowe świadczeniodawców, sprawozdawczość finansowa 412-74-21
412-74-25