Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

KUJAWSKO-POMORSKA
REGIONALNA KASA CHORYCH

LogoKPRKCHwww.gif (2840 bytes)

Godziny pracy Kasy: pon., śr, czw., pt.: 7.30-15.30; wtorek: 7.45-16.30

 

 


Zaburzenia potencji
Przeżyj wiosenny powrót sił również w sypialni!
http://eimpotencja.pl/

Choroby weneryczne
Zawstydzające objawy po romantycznych momentach? Niech tylko miłe wspomnienia zostaną.
http://choroby-weneryczne.pl/

 

 

 

 

 

 

Kasą zarządzają:

  • Dyrektor: dr Ryszard Ziętek
  • Z-ca dyrektora ds. medycznych: dr Andrzej Purzycki
  • Z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych: Wiesław Kiełbasiński
Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych działa na mocy  ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153 z póz. zmianami) obejmując swym zasięgiem przede wszystkim mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i gmin okolicznych. Regulacje prawne dot. utworzenia Kas oraz ich statuty znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 152 poz. 989).

Zawierane z placówkami służby zdrowia kontrakty mają na celu jak najlepsze zaspokojenie wszystkich potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Oprócz celów stricte leczniczych ważnym elementem działań Kasy Chorych jest profilaktyka medyczna.Kasa Chorych w celu zapewnienia ubezpieczonym świadczeń gromadzi środki finansowe, zarządza nimi oraz zawiera umowy  ze świadczeniodawcami

Zawarcie umów jest poprzedzone konkursem ofert celem określenia możliwie najlepszego pakietu świadczeń dla ubezpieczonych. Zakres świadczeń kontraktowanych przez Kasę możecie Państwo sprawdzić w dziale dla Świadczeniodawców pod hasłem: Konkursy ofert

ksiazka.gif (1262 bytes) Zgodnie z art. 131b ustawy, Kasa Chorych sporządza na każdy rok plan finansowy zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów.

hand-right.gif (935 bytes) Informacja finansowa o zawartych umowach na rok 2002

Zapraszamy także na strony naszego biuletynu

Zapraszamy na strony miesięcznika "Bądź zdrów"

Wykaz placówek umieściliśmy w serwisie pn. "Mapa placówek" - wystarczy wskazać interesującą Państwa dziedzinę medycyny aby zobaczyć, z którymi placówkami Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych zawarła kontrakt na udzielanie świadczeń osobom w niej ubezpieczonym.

Więcej informacji:

Heviran