Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

KUJAWSKO-POMORSKA
REGIONALNA KASA CHORYCH

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje o minimalnej wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie oraz opłacie związanej ze zmianą przychodni.  

Ubezpieczenie dobrowolne

Osoby nie wymienione w art. 8 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisanego wniosku złożonego w Kasie. Mogą to być np. osoby, które mają nieudokumentowany dochód, nie płacą podatków, nie korzystają z pomocy Państwa.

USTAWA z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym reguluje powyższe kwestie w następujących zapisach:

Art. 7 ust. 15 stanowi:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  • przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

Art. 9 ust. 2:

Podstawę wymiaru składki opłacanej przez osobę ... (ubezpieczającą się dobrowolnie*), stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.

Art. 60 ust. 2:

Jeżeli ubezpieczony zmienia wybranego przez siebie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego bez zgody Kasy Chorych przed upływem sześciu miesięcy od dokonania wyboru, wnosi zryczałtowaną opłatę rejestracyjną do Kasy Chorych w wysokości 2,5% przeciętnego wynagrodzenia.

Obowiązujące w IV kwartale 2002 roku stawki wynoszą:

minimalna składka na dobrowolne ubezpieczenie (7,75%) 177,26 zł
opłata za zmianę przychodni bez zgody Kasy w tym samym półroczu (2,5%) 57,18 zł

Podstawę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w III kw. roku 2002 = 2287,21 zł

Poprzednie stawki znajdziesz tutaj.

*tekst w nawiasie - dopisany celem jasności dokonanego skrótu redakcyjnego
** Zgodnie z wyjaśnieniem Podsekretarza Stanu Anny Knysok, Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (RS/1548/99 z 12 marca 1999) "akt wchodzi w życie z datą, z którą został ogłoszony dziennik promulgacyjny (Monitor Polski) zawierający akt". Zarazem ponieważ składka na dobrowolne ubezpieczenie opłacana jest do 15-go dnia następnego miesiąca do obliczenia jej wysokości stosuje się -  zgodnie z zapisem ustawy o puz - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału.

Opryszczka narządów płciowych
Opryszczka narządów płciowych

Opryszczka nie tylko na ustach? Zlikwiduj wstydliwą dolegliwość skutecznie!
http://choroby-weneryczne.pl/opryszczka-narzadow-plciowych.html
Rzeżączka
Rzeżączka

Schorzenia narządów płciowych możesz leczyć szybko i skutecznie!
http://choroby-weneryczne.pl/rzezaczka.html