Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

Pytania i odpowiedzi

line2(1).gif (1222 bytes)

Na tej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania skierowane do Kasy.

aktualizacja: październik 2001
revitalum mind plus Kamagra
Nie zwlekaj – przywróc pewność siebie w sypialni już dziś!
http://eimpotencja.pl/kamagra.html


Lefery Day Bakteryjne zapalenie pochwy
Niepokojące swędzenie miejsc intymnych? Zapalenie pochwy nie musi Cię męczyć – zwalcz je dziś!
http://choroby-weneryczne.pl/bakteryjne-zapalenie-pochwy.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak uzyskać pomoc medyczną (w dzień i w nocy) ?

Z każdym problemem w pierwszej kolejności powinniśmy się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej, działające w ramach umowy z naszą Kasą mają obowiązek zapewnienia swoim pacjentom opieki całodobowej. Oznacza to, iż podopieczni mogą skorzystać z usług lekarza pierwszego kontaktu również w nocy, a także w dni wolne od pracy. Miejscem udzielania świadczeń nocnych nie zawsze jest nasza przychodnia. Dlatego też, w wybranej przez siebie placówce musimy się dowiedzieć, gdzie w razie potrzeby uzyskamy pomoc.

Od początku 2001 roku w stacjach pogotowia ratunkowego nie funkcjonują ambulatoria ogólne.   W przypadku zachorowania pomoc uzyskamy u swojego lekarza pierwszego kontaktu. W razie wypadku, urazu, nagłego zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, a także w przypadku porodu, możemy wezwać pogotowie. Udzielone w takich sytuacjach świadczenia są dla nas bezpłatne. W razie wystąpienia którejś z ww. sytuacji, możemy także udać się do Izby Przyjęć każdego szpitala. Tam również uzyskamy bezpłatną pomoc.

Powrót na górę

Co kryje się pod pojęciem Kasa Chorych ? 

Kasa Chorych jest instytucją samodzielną i samorządną, do której wpływają pieniądze ze składek ubezpieczeniowych. Za te pieniądze Kasa Chorych dokonuje zakupu określonych świadczeń medycznych. Kasy Chorych nie działają dla zysku, tym samym nie mogą podejmować żadnej działalności gospodarczej, prowadzić zakładów opieki zdrowotnej ani być ich właścicielem lub akcjonariuszem. Działają one na rzecz swoich członków.

Powrót na górę

Jaka jest wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ?

Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2001  wynosi 7,75 % naszego przychodu czyli pensji, renty, emerytury, stypendium lub zasiłku. Jest ona odliczana od płaconej przez nas co miesiąc zaliczki na poczet podatku dochodowego. 

Powrót na górę

Czy potrzebna mi jest książeczka RUM?

Książeczki RUM nie są stosowane w woj. kujawsko-pomorskim, mogą jednak być wymagane w przypadku korzystania z placówek innych Kas Chorych. W tych przypadkach Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych wystawia zainteresowanym zaświadczenie o fakcie niestosowania tych książeczek na terenie jej Kasy.

Powrót na górę

Jak zapisać się do Kasy ?

W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego (art 8. ust. o powszechnym ub. zdrow.) zapisanie się do Kasy jak również jej zmiana realizowana jest poprzez płatnika składki (pracodawca lub ZUS bądź KRUS - w przypadku pobierania emerytury lub renty).

Osoby nie wymienione w art. 8 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstwie pisemnego wniosku złożonego w Kasie. Mogą to być np. osoby, które mają nieudokumentowany dochód, nie płacą podatków, nie korzystają z pomocy Państwa.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo tutaj.

Powrót na górę

Kto zapłaci w przypadku choroby na wakacjach, w podróży, urlopie ... ?

Przypisanie do Kasy Chorych nie oznacza, że na wakacjach, podróży czy wycieczce nie możemy chorować. W przypadku zachorowania poza miejscem zamieszkania idziemy do lekarza Kasy na której terenie przebywamy. Nie płacimy za wizytę natomiast pokazujemy dokument uprawniający do leczenia. Kasy rozliczają się w takim wypadku między sobą.

Powrót na górę

Czy można w każdej chwili zmienić lekarza ?

Istnieje zagwarantowana ustawowo możliwość zmiany lekarza pierwszego kontaktu bezpłatnie raz na pół roku. W Kasie Kuj.-Pom. lekarza można zaś zmienić raz w przeciągu półrocza kalendarzowego (czyli nawet już pierwszego dnia nowego półrocza kalendarzowego). Jeżeli chcemy zrobić to wcześniej to musimy uzyskać na to zgodę Kasy lub zapłacić kwotę stanowiącą równowartość 2,5% średniej płacy w kraju. Tu znajdziesz szczegółowe informacje.

Powrót na górę

Do którego specjalisty można udać się bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu ?

Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu mozna udać się do następujących specjalistów :

 • ginekologa i położnika,
 • stomatologa,
 • dermatologa i wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • okulisty,
 • specjalisty leczącego uzależnienia od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
 • lekarza leczącego zakażonych wirusem HIV,
 • pulmonologa (lecz. chorych na gruźlicę),
 • w przypadku kombatantów - w zakresie chorób wojennych i obozowych

 

Powrót na górę

Za jakie świadczenia musimy zapłacic z własnej kieszeni ?

Rozporządzenie Ministra zawiera listę świadczeń za które pacjent będzie musiał zapłacić, są to :

 • zabiegi chirurgii plastycznej w celach kosmetycznych, upiększających o ile zmiany te nie dotyczą następstw związanych z wadą wrodzoną, urazu lub choroby;
 • operacje zmiany płci; pogotowie jesli zostało wezwane bez nagłej potrzeby;
 • leczenie akupunkturą z wyjątkiem tego, które pomaga walczyć z bólem;
 • usługi i materiały stomatologiczne, które nie znalazły się na liście opracowanej przez Resort Zdrowia;
 • pobyt w sanatorium bez skierowania.

Powrót na górę

Co z leczeniem uzdrowiskowym ?

Prawo do bezpłatnego leczenia sanatoryjnego przysługuje ubezpieczonym jeden raz w ciągu 2 lat. Leczenie takie przysługuje wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - może to być lekarz pierwszego kontaktu, lekarz leczący w poradni specjalistycznej lub lekarza leczący w oddziale szpitalnym, o ile ma kontrakt z kasą chorych lub kontrakt taki posiada jego placówka.

Skierowanie wysyła do kasy chorych lekarz.

Leczenie uzdrowiskowe może mieć formę leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, w sanatorium uzdrowiskowym, w przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest całkowicie bezpłatne i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital uzdrowiskowy.

Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym odbywa sie w ramach urlopu, pacjent częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. W ramach leczenia ambulatoryjnego kasa chorych pokrywa jedynie koszty leczenia.

O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz specjalista wyznaczony przez kasę chorych w oparciu o dane na temat stanu zdrowia, jakie są zawarte w skierowaniu.

Powrót na górę

Jak wypożyczyć kule, wózek inwalidzki, balkonik ?

Aby wypożyczyć przedmiot z wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy posiadać wniosek wystawiony przez lekarza. Pacjent nie ponosi kosztów wypożyczania, natomiast wnosi kaucję w wysokości 20% wartości wypożyczonego sprzętu. Kaucja ta podlega zwrotowi. Adresy wypożyczalni znajdziecie Państwo w naszym serwisie (mapa placówek).

Czy w razie potrzeby można samemu wybrać szpital ?

Każdy lekarz zobowiązany jest przedstawić pacjentowi listę szpitali, które zawarły umowę z kasą chorych. Z reguły jest tak, że wybiera się placówki położone najbliżej miejsca zamieszkania, pacjent ma jednak prawo wyboru. Ustawa mówi, że jeżeli wybierze placówkę/oddział o standardzie wyższym niż koniecznym do wykonania zabiegu, to będzie zmuszony pokryć z własnej kieszeni koszty leczenia ponadstandardowego tj. różnicy między kosztem leczenia w szpitalu przez siebie wybranym, a średnimi kosztami w szpitalu właściwym w leczeniu jego choroby.

Powrót na górę

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia studentów?

Studenci (do 26 lat) pozostający na wyłącznym utrzymaniu  rodziców (nie otrzymujący stypendium), przynależą do tej Kasy Chorych, do której odprowadzane są składki ich rodziców. Studenci pracujący i nie pobierający stypendium, za których składkę odprowadza pracodawca,  należą do tej Kasy do której zgłosili swoją przynależność. Natomiast studenci otrzymujący stypendium, za których składkę  opłaca ich szkoła wyższa, należą do tej Kasy do której odprowadzana jest składka przez tą szkołę. W przypadku cudzoziemców szkoła wyższa (lub jednostka prowadząca studia doktoranckie)

Powrót na górę

Jak złożyć skargę ?

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do dyrektora danej jednostki. Jeśli on nie pomoże, można zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta. Jest on do dyspozycji ubezpieczonych codziennie w godz. 800-1430 w siedzibie Kasy. Skargi można składać osobiście, telefonicznie (pod numerem telefonu  052 325 27 37) lub za pośrednictwem poczty. Także w oddziałach Kasy: w Toruniu i we Włocławku funkcjonują komórki upoważnione do przyjmowania skarg.

Powrót na górę

Gdzie znajdę więcej informacji ?

Znajdziesz ją pod wspólnym dla wszystkich kas chorych numerem informacyjnym 94-88 (w godzinach funkcjonowania Kasy) a także bezpośrednio w Kasie i jej oddziałach - tu znajduje się wejście na stronę z naszymi adresami i telefonami.

Powrót na górę
Trimethoprim

http://choroby-weneryczne.pl/trimethoprim.html

Pokonaj dokuczliwą infekcje pęcherza! Wypróbuj Trimethoprim!
Doksycyklina

http://choroby-weneryczne.pl/doksycyklina.html

Nie zwlekaj – pożegnaj się z infekcjami miejsc intymnych całkowicie!
Zapalanie cewki moczowej

http://choroby-weneryczne.pl/zapalenie-cewki-moczowej.html

Ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu? Nie cierp dalej!