Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

Warszawa, dnia 25 października 2002 r.

OŚWIADCZENIE

    W związku z licznymi sygnałami, dotyczącymi przedstawionych przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Kasy Chorych materiałów na temat ujednolicenia zasad kontraktowania świadczeń medycznych na 2003 r. należy wyjaśnić, że opracowanie to ma charakter wstępnych propozycji. Obecnie znajdują się one w fazie szerokich konsultacji społecznych i zgodnie z artykułem 53 ust. 2a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii dotyczących treści merytorycznej i skutków finansowych tych propozycji mija z dniem 30 listopada br.

Ze względu na wagę i złożoność problematyki, proponowane zmiany należy wprowadzić w sposób ewolucyjny i wyważony, tak aby ich wdrożenie nie stwarzało problemów dla świadczeniodawców i aby mogli oni mieć niezbędny czas na zapoznanie się z nowymi, ujednoliconymi zasadami kontraktowania świadczeń w 2003 roku. W tym celu finansowanie świadczeń zdrowotnych w I kwartale 2003 roku będzie się odbywało na podstawie aktualnych zasad, po podpisaniu aneksów do obecnie obowiązujących umów. Aneksy będą podpisywane ze świadczeniodawcami przez właściwe kasy chorych.

Minister Zdrowia
/ - Mariusz Łapiński /
Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
/ - Maciej Tokarczyk /
Przewodniczący Rady Dyrektorów Kas Chorych
/ - Sławomir Idzikowski /

 

Powrót do strony głównej konkursu ofert