Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych - Recepty 2002

Wzór zapotrzebowania - do pobrania w 2 formatach: MS Word (doc 22 KB),  grafika (gif 10 KB)
Wzór zapotrzebowania na potrzeby własne - do pobrania w 2 formatach: MS Word (doc 23 KB), grafika (gif 8 KB)
Wzór recepty
komplet materiałów:
Informacja dodatkowa o numerze recepty i receptach zagubionych
Wyjaśnienie dot. stosowania recept - z września 2001
k_b.gif (843 bytes) W przypadku problemów z zapisaniem plików na dysku należy wskazać stosowny odnośnik prawym klawiszem myszki (lub jego odpowiednikiem - zależnie od sprzętu i ustawień) i skorzystać z opcji "Zapisz element docelowy jako..." (lub jej odpowiednika - zależnie od używanej przeglądarki).
k_b.gif (843 bytes) Przeglądarka Internet Explorer 6+ ma zwyczaj automatycznie zmniejszać rozmiar wyświetlanych grafik celem dopasowania do rozmiaru okna - w tych sytuacjach należy skorzystać z wyświetlanego w prawym dolnym rogu grafiki przycisku
Leki na rzeżączkę
Najskuteczniejsze leki na rzeżaczkę!
http://choroby-weneryczne.pl/leki-na-rzezaczke.html
Flukonazol
Uwolnij się od infekcji płciowych – przywróć radość życia!
http://choroby-weneryczne.pl/flukonazol.html
Metronidazol
Swędzenie i upławy nie muszą Ci więcej towarzyszyć – przekonaj się sama!
http://choroby-weneryczne.pl/metronidazol.html
Cialis
Perfekcja nie istnieje. Również w życiu intymnym. Przekonaj się o sile Cialis!
http://eimpotencja.pl/cialis.html

down.gif (163 bytes) Komunikat - Kodowane i numerowane recepty

Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że korzystając z uprawnień określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2001r. w sprawie recept lekarskich (D. U. Nr 51, poz. 535 z późn. zm.) wprowadza na swoim terenie w I kwartale 2002r. numerowane i kodowane druki recept na refundowane leki i materiały medyczne. Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą uszczelnienia systemu refundacji oraz koniecznością realizacji w pełnym zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000r.(z późn. zm.) w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki (D.U. Nr 4/2001, poz.39 z późn. zm.).

Dla Świadczeniodawców Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz lekarzy posiadających zeszłoroczne umowy (zawierane bezterminowo) na wystawianie recept refundowanych (9802.....), wprowadzenie numerowanych recept oznaczać będzie jedynie zmianę miejsca zaopatrywania się w recepty. Lekarze, którzy nie podpisali jeszcze ww. umowy, a wyrażający taką wolę powinni w najbliższym czasie osobiście zgłosić się do Wydziału Umów K-PRKCH - w Bydgoszczy, Toruniu lub Włocławku celem podpisania umowy.

Sprzedaż oraz odbiór wcześniej zamówionych recept, jak również ich ewidencja odbywać się będzie w 3 punktach dystrybucji czynnych w godzinach od 8.00 do 15.00 i znajdujących się w siedzibach K-PRKCH:

  • w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 3
  • w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 46/68
  • we Włocławku przy ul. Wienieckiej 42

Cena 1 bloczka zawierającego 100 recept wynosić będzie 1,48 zł brutto i obejmuje wyłącznie koszt druku, natomiast koszty kodowania i numerowania ponosi kasa chorych. Recepty zapakowane są w paczki po 50 bloczków.

* Zakupujący recepty w ilości do 5 bloczków przed zakupem (płatnym gotówką) zobowiązani są do wypełnienia druku zapotrzebowania (wzór dostępny w punktach dystrybucji i na stronie internetowej –www.kprkch.pl

* Zakupujący recepty w ilości powyżej 5 bloczków oprócz wypełnienia druku zapotrzebowania muszą dokonać przelewu równowartości kwoty odpowiadającej ilości zamówionych recept na konto Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy - BRE Bank S.A. Bydgoszcz 11401052-00-382177-PLNCURR05 i z kopią przelewu zgłosić się do jednego z punktów dystrybucji, w którym ww. zapotrzebowanie zostało złożone.

Na druku zapotrzebowania należy wpisać również osobę upoważnioną do odbioru recept. Wydanie recept ww. osobie odbędzie się po przedstawieniu przez nią dowodu osobistego.

Istotne jest dobre zidentyfikowanie przez świadczeniodawcę potrzeb co do niezbędnej ilości blankietów receptowych w okresie miesiąca bądź kwartału. Zamówienia wiązać się będą z sukcesywnym „dodrukowywaniem” recept kodowanych, zatem bardzo istotną sprawą jest składanie przez „dużych” świadczeniodawców zamówień na większe ilości recept (powyżej 10 paczek po 50 bloczków) z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed przewidywanym wyczerpaniem posiadanego zapasu recept. Zamówienia takie przyjmowane będą wyłącznie przez Wydział ds. Gospodarki Lekiem Departamentu Medycznego w siedzibie K-PRKCH w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 3 w Bydgoszczy.

W przypadku jednostki składającej zapotrzebowanie w punktach dystrybucji w Toruniu i we Włocławku - w ilości powyżej 50 bloczków - istnieje konieczność złożenia ww. zapotrzebowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 – dniowym.

Rozdział numerowanych i kodowanych recept pomiędzy lekarzy będących pracownikami danej placówki przeprowadzony zostanie na podstawie ewidencji - analogicznie jak w przypadku recept „różowych” – określony zakres numerów recept dla danego lekarza, co pozwoli na precyzyjną identyfikację podmiotu lub osoby wystawiającej recepty.

Przewiduje się do końca marca 2002r. „okres przejściowy” mający na celu wdrożenie ww. procedury wewnątrz placówki oraz nasycenie rynku w recepty. W tym czasie leki refundowane wypisywać będzie można zarówno na zwykłej nie numerowanej recepcie, jak i na nowej numerowanej. Recepty wystawione przed 1 kwietnia na blankietach nie kodowanych zachowają swoją ważność przez okres określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Podkreślić należy z całą stanowczością, że wprowadzenie kodowanych blankietów recept stosowanych w obrocie refundowanymi przez kasę chorych lekami, materiałami medycznymi i środkami opatrunkowymi nie narusza w żadnym punkcie uprawnień lekarskich do swobodnej ordynacji. Nie jest także naruszone uprawnienie lekarza do wystawiania recept na blankietach innych niż kodowane, niemniej podkreślić trzeba ponownie, że w takim przypadku kasa chorych, z mocy prawa, nie będzie takich leków refundowała.

W odniesieniu do leków, materiałów medycznych i materiałów opatrunkowych, a także rozprowadzanych przez apteki innych towarów nie objętych refundacją przez kasę chorych (tzw. 100 % odpłatność pacjenta) można będzie nadal stosować recepty pozbawione kodu kreskowego.

Ponadto Dyrektorzy placówek proszeni są o zdyscyplinowanie lekarzy i przypomnienie, iż druki recept służyć mają wyłącznie w celu zapisywania leków. Wypisywanie na nich skierowań jest niedopuszczalne!

W celu usprawnienia wydawania nowych recept zaleca się ich odbiór wg harmonogramu przygotowanego przez siedziby K-PRKCH w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.


Powyższy komunikat można pobrać w wersji MS Word (do wydruku): Pobierz dokument MS Word

Przedwczesny wytrysk