Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Zmiany w serwisie Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
 

Strona główna serwisu
  ŚWIADCZENIODAWCY
  Kamsoft SWD
  Sprawozdawczość
  Konkurs ofert 2002
  Ostatnie zmiany
  Informacje ogólne
  Mat. szczegółowe
  Konkurs ofert 2001
  Logo Kasy
  Recepty
  PACJENCI
  Po zmianie ustawy
  Pytania i odpowiedzi
  Zmiana lekarza
  Zmiana Kasy
  Ubezp. dobrowolne
  Aktualne stawki
  O KASIE
  Oddziały
  Bydgoszcz-telefony
  Toruń-telefony
  Włocławek-elefony
  Plan finansowy
  Logo
  "Bądź zdrów"
  Mapa placówek
  Uzdrowiska
  Linki
  Urzędy
  Kasy Chorych
  Inne
  Wykaz zmian w serwisie
  Co i gdzie w serwisie

Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Informacje Uzdrowiskowe

line2(1).gif (1222 bytes)

down.gif (163 bytes) Informacje dla pacjenta:
down.gif (163 bytes) Informacje dla świadczeniodawcy:

ZASADY REGULUJĄCE KORZYSTANIE Z LECZENIA UZDROWISKOWEGO

 

Sildenafil
Sildenafil

Nie pozwól aby problemy z potencją Cie zatrzymywały - ciesz się życiem już dziś!
http://eimpotencja.pl/sildenafil.html
Metronidazol
Metronidazol

Swędzenie i upławy nie muszą Ci więcej towarzyszyć – przekonaj się sama!
choroby-weneryczne.pl/metronidazol.html

 

 

 

 

 

 

 

 

1 System kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe jest określony ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.Nr 28/97 poz.153 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz.U.Nr 166/98 poz.1262 z późn. zm.).

2 Leczenie uzdrowiskowe może mieć formę leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, w sanatorium uzdrowiskowym, w przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne).

3 Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest całkowicie bezpłatne i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital uzdrowiskowy. Jest to kontynuacja leczenia szpitalnego odbytego w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed wystawieniem skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

4 W sanatorium uzdrowiskowym ubezpieczony wnosi „opłatę sanatoryjną” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. Nr 166/98, poz. 1263 z późn. zm.). Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia wynosi w okresie od 1 października do 30 kwietnia - od 144 do maksymalnie 384 zł, a w okresie od 1 maja do 30 września - od 192 do maksymalnie 528 zł. za cały turnus 24-dniowy, zależnie od standardu zamieszkiwanego pokoju (w kategoriach - od pokoju wieloosobowego z umywalką - do pokoju jednoosobowego z łazienką). Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

5 W ramach leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego kasa chorych pokrywa jedynie koszty zabiegów i badań lekarskich. Pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

6 Nie wszystkie schorzenia kwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego. Istnieje szereg schorzeń stanowiących bezwzględne przeciwwskazanie do leczenie uzdrowiskowego z uwagi na możliwość pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, a nawet zagrożenia życia, mogące być wynikiem zastosowania bodźcowych zabiegów leczniczych. Są to w szczególności: schorzenia psychiczne, nowotworowe, niewydolności narządowe i układowe oraz wiele innych. Znajomość obowiązujących przeciwwskazań jest obowiązkiem lekarza wystawiającego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Dodatkowej weryfikacji medycznej skierowań dokonuje lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej kasy chorych.

7 Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego są określone przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Balneologii i Fizjoterapii w formie specjalistycznych wytycznych nie podlegających uchyleniu na życzenie lekarza kierującego czy pacjenta.

8 Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć samodzielnie podróż do uzdrowiska (nieraz odległego), samodzielni, zdolni do samoobsługi i skorzystania z zabiegów leczniczych.

9 Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, po osobistym zbadaniu pacjenta i analizie badań dodatkowych, wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, lekarz leczący w poradni specjalistycznej lub lekarz leczący w oddziale szpitalnym, o ile ma kontrakt z kasą chorych lub kontrakt taki posiada jednostka, w której lekarz jest zatrudniony.

10 Kasa chorych nie refunduje leczenia uzdrowiskowego odbytego na podstawie skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich, nie posiadających kontraktu z kasą, ani też leczenia odbytego przez pacjenta na własną rękę.

11 Druki skierowań na leczenie uzdrowiskowe obowiązani są posiadać lekarze i placówki ochrony zdrowia.

12 Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe winien wysłać do kasy chorych lekarz.

13 Nie jest konieczne wysyłanie do kasy chorych wyników badań dodatkowych. Wyniki te pacjent powinien zabrać ze sobą do uzdrowiska i przedstawić lekarzowi, który będzie tam prowadził leczenie.

14 O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz specjalista balneolog kasy chorych, w oparciu o dane na temat stanu zdrowia, jakie są zawarte w skierowaniu. Tym ważniejsza jest zatem lekarska staranność, dokładność i rzetelność przy wypełnianiu druku skierowania, które powinno zawierać także informacje np. na temat nietolerancji klimatu i inne szczegółowe dane medyczne.

15 W Polsce jest ponad 40 różnych uzdrowisk. Każde z nich ma ściśle określone profile leczenia. Mając to na uwadze lekarz specjalista balneolog kasy chorych dokonuje wyboru uzdrowiska odpowiedniego dla schorzeń, na jakie cierpi pacjent kierowany na leczenie uzdrowiskowe. Nie wszystkie schorzenia można leczyć latem nad morzem, a zimą w górach. Nie ma wystarczającej ilości miejsc w uzdrowiskach polskich, by pomieścić wszystkich pacjentów (dzieci i dorosłych), chcących wyjechać wyłącznie w okresie wakacji lub ferii. Uzdrowiska pracują przez cały rok, a nie sezonowo. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe nie może być uzależnione od sezonów; jest to skierowanie na leczenie, a nie na wczasy.

16 Termin leczenia uzdrowiskowego wyznaczany jest w oparciu o aktualnie istniejącą kolejkę osób oczekujących. Regułą jest wyznaczanie najszybszego możliwego terminu leczenia w oparciu o rozpoznanie chorobowe i możliwości kasy chorych wynikające z zawartych kontraktów. Kasa chorych nie przetrzymuje i nie gromadzi złożonych skierowań w oczekiwaniu na termin zaproponowany przez ubezpieczonego.

17 Kasa chorych nie gwarantuje wspólnych wyjazdów małżeńskich lub towarzyskich. Może to mieć miejsce jedynie w przypadku zbieżności rozpoznań chorobowych. Prośba o ewentualne wspólne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe winna być dołączona do obydwu skierowań osób proszących o wspólny wyjazd na leczenie.

18 Kasa chorych nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju i nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonków czy znajomych. Kwestie te należy uzgadniać bezpośrednio z sanatorium czy szpitalem uzdrowiskowym..

19 Opiekunowie kierowanych na leczenie do uzdrowiska dzieci w wieku od 3 do 6 lat ponoszą pełną odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w uzdrowisku. Wyjątek stanowią opiekunowie dzieci chorych na mózgowe porażenie dziecięce, którym kasa chorych może pokryć koszty zakwaterowania wraz z dzieckiem (bez wyżywienia). Dzieci z tym schorzeniem mogą być kierowane na leczenie z opiekunem do 18 r.ż.

20 Kasa chorych nie pokrywa kosztów pobytu osób towarzyszących osobom kierowanym na leczenie uzdrowiskowe, np. niewidomym, o ograniczonej sprawności itp.

21 Nie ma żadnych grup osób, czy też grup zawodowych, uprzywilejowanych przy kierowaniu na leczenie uzdrowiskowe, zarówno w sprawie miejsca, częstotliwości, jak i terminów leczenia.

22 Kasa chorych finansuje leczenie w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż co 12 miesięcy. Ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być złożone w kasie chorych najwcześniej po upływie jednego roku, w miesiącu, w którym odbyło się poprzednie leczenie (np. jeżeli byliśmy w uzdrowisku w lipcu 2001r., to kolejne skierowanie możemy złożyć w lipcu 2002 r.). Pacjent może być skierowany na leczenie uzdrowiskowe do szpitala uzdrowiskowego przed upływem 12 miesięcy, jeżeli jest to skierowanie wystawione jako bezpośrednia kontynuacja leczenia szpitalnego. Z leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego ubezpieczony może korzystać 2 razy w roku kalendarzowym.

23 Wyjeżdżając do uzdrowiska należy zabrać:   

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez kasę chorych,
  • dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie w K-PRKCh (legitymację ubezpieczeniową lub odcinek renty albo emerytury),
  • określoną przez lekarza kierującego dokumentację medyczną,
  • pieniądze w ilości wystarczającej na wniesienie w sanatorium dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia,
  • strój kąpielowy, czepek, strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe,
  • przewlekle przyjmowane leki, w ilości wystarczającej na czas pobytu w uzdrowisku,
  • w razie wyjazdu dzieci w wieku szkolnym - odpowiednią ilość oznaczonej odzieży, podręczniki i przybory szkolne.

24 Koszty podróży do i z uzdrowiska pacjent ponosi samodzielnie.

25 W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego w miejscu i terminie wyznaczonego przez kasę chorych, pacjent winien niezwłocznie odesłać do kasy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wraz z drukiem - informację przygotowaną przez uzdrowisko.

26 Pacjent winien bezwzględnie zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego, pomimo posiadania już potwierdzonego przez kasę chorych skierowania, jeżeli przed wyjazdem wystąpi nowe schorzenie stanowiące przeciwwskazanie do jego odbycia lub też stan zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu. W razie wątpliwości pacjent winien zasięgnąć porady lekarza, który wystawił skierowanie.

27 Po rezygnacji z leczenia w miejscu i/lub terminie wyznaczonym przez kasę chorych, pacjent może ubiegać się ponownie o wyznaczenie nowego miejsca i terminu leczenia, wymaga to jednak złożenie w kasie chorych nowego druku skierowania.

28 Informacji na temat celowości leczenia uzdrowiskowego, wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, zastrzeżeń wiążących się z tym rodzajem leczenia, częstości korzystania z leczenia uzdrowiskowego, informacji o dopłatach do zakwaterowania i wyżywienia wnoszonych przez pacjentów w sanatoriach uzdrowiskowych udzielić winien lekarz wystawiający skierowanie. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego - 052 325 27 23.

line2(1).gif (1222 bytes)

początek

Zaburzenia Erekcji

http://eimpotencja.pl/zaburzenia-erekcji.html

Każdemu meżczyznie czasami brakuje weny – nie cierp niepotrzebnie!


Opryszczka narządów płciowych

http://choroby-weneryczne.pl/opryszczka-narzadow-plciowych.html

Opryszczka nie tylko na ustach? Zlikwiduj wstydliwą dolegliwość skutecznie!